Novica

Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

V novi uredbi se ohranja sedanja metodologija oblikovanja cen naftnih derivatov in predvideva zvišanje marž izvajalcev dejavnosti trgovine s tekočimi gorivi za 2 %.

Dne 8. oktobra 2011 se izteče veljavnost Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, objavljene v Uradnem listu RS, št. 76/10. V novi uredbi se ohranja sedanja metodologija oblikovanja cen naftnih derivatov, ki bazira na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter na gibanju tečaja USD/€. Modelske cene se izračunavajo na osnovi 14-dnevnih povprečij, kar je po rezultatih opravljenih študij najoptimalnejši časovni okvir za oblikovanje cen naftnih derivatov v Sloveniji.

Z uredbo je predvideno zvišanje marž izvajalcev dejavnosti trgovine s tekočimi gorivi za 2 %. Predlagani odstotek zvišanja marž je v skladu z rastjo reguliranih cen, brez cen naftnih derivatov, ki so se v letu 2011 po izračunu UMAR zvišale za 2,1 %. V skladu s stalnim zaostrovanjem okoljske, varnostne in tehnične zakonodaje imajo trgovci z naftnimi derivati dodatne stroške z izpolnjevanjem zakonskih zahtev, ki se nanašajo na izboljševanje kakovosti goriv, pospeševanjem prodaje biogoriv, varovanjem okolja in zdravja ljudi ter z zagotavljanjem izboljšane varnosti pri poslovanju z nevarnimi snovmi. Vse zahtevane izboljšave povzročajo rast stroškov trgovcev z naftnimi derivati, ki morajo te stroške pokrivati izključno iz marže.

Nova uredba začne veljati 9. oktobra 2011.


© 2012 - 2022 Portal Energetika