Novica

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je danes na redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo.

S spremembo uredbe se usklajuje pravilo za določanje referenčne cene električne energije z dejanskimi razmerami, ki jih čutijo proizvajalci električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo.

Z novo Uredbo se fiksni faktor pribitka (10 %) za čezmejne prenosne zmogljivosti k ceni tržnih produktov na Evropski energetski borzi EEX v Leipzigu nadomešča z dinamičnim faktorjem zadnje objavljene letne avkcijske cene za čezmejne prenosne zmogljivosti na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ki jo objavi na svoji uradni spletni strani CAO (Central Allocation Office) med rezultati letnega avkcijskega procesa.

Povezava na sprejeto Uredbo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika