Novica

Vlada je podelila rudarsko pravico podjetju Tlakovec

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije bo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine z mariborsko gospodarsko družbo Tlakovec, d. o. o. Za podpis pogodbe je vlada pooblastila ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o rudarskih pravicah za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih Pleterje R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3 ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3 v Občini Kidričevo.


V skladu s 16. členom Zakona o rudarstvu – ZRud in zgoraj navedeno uredbo je Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Na pridobivalnem prostoru Pleterje P3 je bila za izkoriščanje proda, peska in mivke s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja izbrana gospodarska družba Tlakovec, d. o. o., Maribor. 


Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine se podeljuje za 20 (dvajset) let. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika