Novica

Vlada je sprejela nov Akt o ustanovitvi družbe SODO

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Akt o prenehanju veljavnosti Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.

Vlada je hkrati sprejela nov Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., s katerim se nadomesti prejšnji Akt o ustanovitvi družbe SODO, ki ga je Vlada sprejela 29. 7. 2010.

 

Vlada Republike Slovenije je 29. 7. 2010 med drugim sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe SODO, d. o. o., poveča iz sredstev družbe. Hkrati s povečanjem osnovnega kapitala pa je potrebno ustrezno spremeniti tudi akt o ustanovitvi družbe v tistem delu, ki se nanaša na višino osnovnega kapitala. Vlada RS je zato sprejela nov akt o ustanovitvi, ki se od sedaj veljavnega akta razlikuje v delu, ki se nanaša na višino osnovnega kapitala družbe in na klasifikacijo dejavnosti, sedaj veljavnega pa razveljavi.

 

4. člen Akta določa poslovni naslov družbe, ki pa je v Aktu napačno naveden (sedež družbe pred selitvijo). Nov in pravilni poslovni naslov družbe SODO, d.o.o., je odslej Minařikova ulica 5, 2000 Maribor. Navedba pravilnega poslovnega naslova je namreč pogoj za vpis v sodni register, ki mora biti opravljen najkasneje do 31. 08. 2010.


© 2012 - 2021 Portal Energetika