Novica

Vlada je sprejela odgovor Evropski komisiji na opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos evropske direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Ljubljana, 10. avgust 2011 - Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji sprejela predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na dodatni uradni opomin Evropske komisije z dne 17. junija 2011 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov v pravni red Republike Slovenije.

Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembo in poznejšo razveljavitev direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES bi morali v pravni red Republike Slovenije prenesti že v decembru 2010. Večina členov direktive je že prenesenih, za manjkajoče pa je bil načrtovan prenos s sprejemom novega Energetskega zakona. Zaradi podaljšanja javne obravnave predloga Energetskega zakona do 1. oktobra letošnjega leta, bo prilagoditev nacionalne zakonodaje evropski izvedena predvidoma do konca oktobra 2011.

 

Za prenos dela direktive, ki se nanaša na kriterije za določitev trajnostnih goriv in mehanizem spremljanja emisij toplogrednih plinov sta v pripravi podzakonska predpisa Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in Pravilnik o preverjanju trajnostnih meril za biogoriva. Oba predpisa pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor in bosta predvidoma uveljavljena do konca leta 2011.


© 2012 - 2022 Portal Energetika