Novica

Vlada je sprejela pripombe in pojasnila na Osnutek revizijskega poročila »Izbira lokacije odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov«

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela pripombe in pojasnila na Osnutek revizijskega poročila »Izbira lokacije odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov« in jih posredovala Računskemu sodišču RS.

 

Računsko sodišče je na podlagi Sklepa o izvedbi revizije z dne 7. 9. 2009 izvedlo revizijo in pripravilo osnutek revizijskega poročila “Izbira lokacije odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.” 

 

Osnutku revizijskega poročila je Računsko sodišče priložilo Predvidene zahtevane popravljalne ukrepe, ki se nanašajo na: 

  • operativne programe ravnanja z radioaktivnimi odpadki,
  • opredelitev načina poročanja Ministrstva za gospodarstvo o izvajanju Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, 
  • določitev aktivnosti za dopolnitev oziroma spremembo pogodbe. 

Ministrstvo za gospodarstvo je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravilo pripombe in pojasnila k osnutku revizijskega poročila in popravljalnim ukrepom, ki jih je v Osnutku revizijskega poročila predlagalo Računsko sodišče.


© 2012 - 2021 Portal Energetika