Novica

Vlada je sprejela Sklep o uskladitvi premij za odkup električne energije, proizvedene v hidroelektrarnah za leto 2010

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o uskladitvi premij za odkup električne energije proizvedene v hidroelektrarnah za leto 2010.

 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona v tretji alineji, tretjega odstavka, 42. člena določa, da za leto 2009, 2010 in 2011 vlada s sklepom uskladi višino premij za kvalificirane proizvajalce - hidroelektrarne, ki ob uveljavitvi zakona samostojno prodajajo električno energijo, njihova proizvodna naprava pa je starejša od 15 let in zato ne izpolnjuje pogojev, da bi lahko podpore prejemala po novi ureditvi. 

 

Zakon določa, da lahko kvalificirani proizvajalci, na podlagi prenesenih pogodb in potrdil o izvoru na center za podpore do konca leta 2011 oziroma do izteka veljavnosti pogodb prejemajo enotne letne premije, ki so določene z veljavnim Sklepom o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije. Za hidroelektrarne se premije za leto 2009, 2010 in 2011 določijo na podlagi uskladitve teh premij z indeksom rasti polletnega povprečja cen električne energije porabniške skupine ID po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.  

 

Enotne letne premije, usklajene v letu 2008, ki jih je določila vlada s sklepom 18. junija 2008, so znašale 13,34 €/MWh za hidroelektrarne do vključno 1MW in 11,03 €/MWh za hidroelektrarne od 1MW do vključno 10 MW.  Enotne letne premije, usklajene v letu 2009, ki jih je določila Vlada s sklepom 22. oktobra 2009, so znašale 12,10 €/MWh za hidroelektrarne do vključno 1MW in 10,00 €/MWh za hidroelektrarne od 1MW do vključno 10 MW. V prvi polovici leta 2010 so cene električne po podatkih SURS-a za standardno porabniško skupino ID (določena po metodologiji iz Direktive 90/377/ES) glede na drugo polovico leta 2009 zvišale za 3,15 % (z 0,0760 €/kWh na 0,0784 €/kWh).

Zaradi 3,15 % višjega povprečja cen električne energije porabniške skupine ID se s sklepom vlade uskladijo premije za električno energijo iz hidroelektrarn v višini 11,72 €/MWh za hidroelektrarne nazivne moči do  vključno 1MW in 9,69 €/MWh za hidroelektrarne od 1MW do vključno 10 MW nazivne moči.


© 2012 - 2024 Portal Energetika