Novica

Vlada Ksenjo Žnideršič Planinc imenovala za v. d. direktorja Sklada NEK

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo zavrnila predlog za imenovanje Janka Straška za vršilca dolžnosti direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.

Vlada je Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pozvala, da v skladu s statutom imenuje komisijo za ugotavljanje materialne in osebne odgovornosti direktorja v preteklem mandatnem obdobju.

Za vršilko dolžnosti direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK je Vlada z današnjim dnem imenovala Ksenjo Žnideršič Planinc do imenovanja novega direktorja oziroma največ za šest mesecev.

 

Janku Strašku je mandat direktorja Sklada a financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljevanju Sklad) potekel  15. 8. 2010.

 

Upravni odbor Sklada je  objavil delovno mesto direktorja Sklada. Na 19. seji 28. 7. 2010 Upravni odbor ni izbral nobenega od prijavljenih kandidatov in sprejel sklep, da predlaga Vladi RS v imenovanje Janka Straška za vršilca dolžnosti direktorja Sklada do imenovanja direktorja Sklada s strani Vlade RS oziroma največ za 6 (šest) mesecev.

 

Ministrstvo za gospodarstvo se je seznanilo s sklepom Upravnega odbora, vendar z imenovanjem Janka Straška za vršilca dolžnosti direktorja Sklada ne soglaša in meni, da je Janko Strašek neprimeren za direktorja in tudi za vršilca dolžnosti direktorja zaradi nepravilnosti, ki so razvidne iz neodvisnega mnenja izvedenca - družbe BDO z dne 25. 8. 2010.  
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/soj/imenovanje_v.d._sklad_nek1_160910.doc


© 2012 - 2024 Portal Energetika