Novica

Vlada ne bo uveljavljala predkupne pravice iz Družbene pogodbe TE-TOL

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izjavila, da ne bo uveljavljala predkupne pravice iz tretjega odstavka 7. člena Družbene pogodbe družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d. o. o.

Vlada RS je 10. 7. 2010 prejela pisno obvestilo Mestne občine Ljubljana o nameravani prodaji 35,43 % poslovnega deleža v družbi TETOL, d. o. o., Ljubljana. V svojem dopisu je Mestna občina Ljubljana pozvala Vlado, da v imenu Republike Slovenije sporoči svojo pripravljenost za nakup 35,43 % poslovnega deleža, z izklicno ceno 15.550.000,00 EUR in plačilom kupnine v 8 dneh od sklenitve pogodbe. RS kot družbenica v družbi TETOL, d. o. o., Ljubljana ne bo uveljavljala svoje predkupne pravice v zvezi s prodajo 35,43 % poslovnega deleža v družbi TETOL, d.o.o. , Ljubljana.


© 2012 - 2024 Portal Energetika