Novica

Vlada ni podprla predlog dopolnitev Energetskega zakona, ki ga je predložila skupina poslancev

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 169. redni seji sprejela mnenje, da ne podpira Predloga Zakona o dopolnitvah Energetskega zakona, ki ga je Državnemu zboru (DZ) predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Francem Trčkom ter mnenje poslala Državnemu zboru RS.

Vlada je na današnji seji sprejela mnenje, da ne podpira Predloga Zakona o dopolnitvah Energetskega zakona, ki ga je Državnemu zboru (DZ) predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Francem Trčkom ter mnenje poslala Državnemu zboru RS.

Po proučitvi predloga zakona vlada ugotavlja, da predlagan zakon razmeroma lahkotno in brez podrobnosti omogoča neomejeno samooskrbo po načelu neto meritev. Hkrati uvaja možnost skupnosti končnih odjemalcev ne glede na oddaljenost proizvodne naprave od mesta porabe. Po mnenju vlade bi to zelo povečalo potrebo po investicijah v omrežje, predvsem v distribucijsko omrežje, in stroške izravnave, ki jih krije sistemski operater.
 
Vlada ob tem ocenjuje, da gre za izrazito netrajnostni način spodbujanja, ki daje popolnoma napačne cenovne signale in posledično privede v slepo ulico. Evropska unija namreč sprejema t.i. Clean energy paket, ki vključuje tri uredbe in eno direktivo. V direktivi je zapisano obvezno ločeno zaračunavanje omrežnine za odjem in oddajo v omrežje. V direktivi je uvedena tudi obvezna uvedba energetskih skupnosti, neodvisnih agregatorjev, dinamičnih tarif in aktivnih odjemalcev. Paket bo sprejet predvidoma konec leta 2018 ali v začetku 2019, takrat bo koncept energetskih skupnosti in aktivnih odjemalcev prenesen tudi v slovensko zakonodajo – na trajnosten način.

Vlada meni, da predlog skupine poslank in poslancev ni niti skladen s pričakovano evropsko ureditvijo niti ni ekonomsko trajnosten. V Sloveniji bo treba omogočiti veliko investicij v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, kar potrjujejo vsi izračuni in projekcije, tudi osnutek Energetskega koncepta Slovenije. Te investicije je treba izvesti čim bolj učinkovito, predlagani zakon pa te učinkovitosti ne omogoča.

Vir: MzI
 


© 2012 - 2024 Portal Energetika