Novica

Vlada o Letnem poročilu Zavoda za blagovne rezerve in Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Letno poročilo Zavoda RS za blagovne rezerve za leto 2009, ki ga je Upravni odbor Zavoda obravnaval na svoji 6. redni seji dne 17. 6. 2010 in sprejela sklep, da se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 3.594.874 EUR. razporedi v druge rezerve iz dobička.

Vlada se je seznanila tudi z Otvoritveno bilanco stanja Zavoda RS za blagovne rezerve na dan 1. januar 2010, ki jo je Upravni odbor Zavoda obravnaval na svoji 2. korespondenčni seji dne 29. 6. 2010.

 

Vlada se je seznanila z Letnim poročilom Zavoda RS za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov za leto 2009, ki ga je Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve obravnaval na svoji 2. korespondenčni seji dne 29. 6. 2010 in sprejela sklep, da se bilančni dobiček Zavoda RS za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, ki po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša  39.870.966 EUR, razporedi v druge rezerve iz dobička.


Državne blagovne rezerve se oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih in drugih nesrečah večjega obsega in v vojni. Storitev oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv je gospodarska javna služba, ki jo izvaja javni gospodarski zavod Zavod RS za blagovne rezerve. Kot posebna gospodarska javna služba se je za zagotavljanje oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ustanovil s Sklepom o ustanovitvi Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (ZORD Slovenija).

 

Zaradi racionalizacije in optimizacije organizacije ter procesov dela, je bila s 1. januarjem 2010 na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah izvedena združitev obeh javnih gospodarskih zavodov. V skladu z določili 16. člena sprememb in dopolnitev zakona o blagovnih rezervah je moral Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve pripraviti zaključno poročilo zase in za ZORD Slovenija na dan 31. december 2009 in izdelati otvoritveno bilanco na dan 1. januar 2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika