Novica

Vlada o pripravi državnih prostorskih načrtov

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 10. redni seji je seznanila s poročilom o pripravi državnih prostorskih načrtov za severni in južni del 3. razvojne osi, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za prostor.


Načrtovanje 3. razvojne osi je razdeljeno na tri sklope (severni, srednji in južni) in na več državnih prostorskih načrtov (DPN). Pri pripravi teh DPN so se odprle številne zadeve, povezane z določbami zlasti okoljske zakonodaje, od katerih zahtevajo nekatere še konkretne sistemske rešitve (ocenjevanje posegov na kmetijska zemljišča; ocenjevanje posegov na poplavnih območjih; stari odloki o vodovarstvenih območjih…).

Zato je – poleg sklepa o seznanitvi s stanjem priprave DPN za 3. razvojno os – vlada v nadaljevanju sprejela tudi sklep, s katerim je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor naložila, da do 30. t.m. pripravi poročilo o pripravi DPN s predlogom določitve prioritetnih državnih prostorskih načrtov ter z ukrepi za odpravo administrativnih ovir in pospešitev postopkov priprave državnih prostorskih načrtov.


© 2012 - 2021 Portal Energetika