Novica

Vlada o višini obveznih rezerv nafte in njenih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS je na redni seji določila, da se v letu 2014 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.

Vlada RS je na redni seji določila, da se v letu 2014 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki ustreza dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni v letu 2013 in predstavlja minimalno količino 609.689 ton ekvivalenta surove nafte, ki se zagotavlja v obliki neosvinčenega motornega bencina super 95, dizelskega goriva, kurilnega olja – ekstra lahkega, goriva JET A1 in kurilnega olja – srednjega.


Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje zalog, določenih v prejšnjem odstavku, najpozneje 1. 4. 2014.


V navedeni količini so upoštevane že doslej oblikovane količine obveznih rezerv.


Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika