Novica

Vlada podelila koncesijo Opekarni Pragersko

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine z gospodarsko družbo OPEKARNA PRAGERSKO proizvodnja opeke in strešnikov, d. d. Za podpis pogodbe je Vlada pooblastila ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log, Občina Šentjernej; Poljčane, Občina Slovenska Bistrica; Andraž,Občina Polzela; Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina Sevnica; Pragersko, Občina Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna občina Koper; Hoče, Občina Hoče – Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece, Občina Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra, Občina Žiri; Bradeško-Zadobje, Občina Gorenja vas-Poljane; Zala, Občina Idrija; Križate, Občina Moravče in Hrovat, Občina Zreče.

 

V skladu s 16. členom Zakona o rudarstvu in Uredbe je Ministrstvi za gospodarstvo izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Na pridobivalnem prostoru glinokopa Pragersko, Občina Slovenska Bistrica, je bila za izkoriščanje opekarske gline s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja izbrana gospodarska družba OPEKARNA PRAGERSKO proizvodnja opeke in strešnikov, d. d., Ptujska cesta 37, 2331 Pragersko. 

 

Koncesija za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine se podeli za 10 let. 

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika