Novica

Vlada podelila rudarske pravice za več pridobivalnih prostorov

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje.

 

Predlagana uredba je pripravljena na podlagi vlog o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice po 17. členu ZRud. Ministrstvo za gospodarstvo je ugotovilo, da so vse vloge skladne s prostorskimi akti države in lokalne skupnosti, ki se na podlagi 106. člena ZRud uporabljajo za gospodarjenje z mineralnimi surovinami in za podeljevanje koncesij po določbah ZRud do sprejetja državnega programa in načrtov gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami.

 

Vsebino uredbe je obravnavala Stalna medresorska delovna skupina za pregled prispelih vlog o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice pred izdajo koncesijskega akta in ugotovila, da ni zadržkov za nadaljevanje postopkov v zvezi z uredbo za podelitev rudarskih pravic.

 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je podal mnenje, da predlagana uredba o rudarskih pravicah v celoti upošteva vsebino naravovarstvenih smernic, in da je z njimi v celoti usklajena.

 

Na podlagi Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico, količin v tej uredbi predvidenih letno pridobljenih mineralnih surovin na posameznih lokacijah in velikosti posameznih pridobivalnih prostorov naj bi iz naslova plačil za rudarsko pravico v rudarski sklad letno pritekalo do 40.000 €, od česar v skladu z določilom 14. člena ZRud polovica plačil pripada občini, na katere območju se mineralne surovine izkoriščajo. Sredstva iz naslova plačil za rudarske pravice po tej uredbi naj bi predvidoma začela pritekati v drugi polovici leta 2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika