Novica

Vlada podelila rudarsko pravico

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije bo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine s poslovnim subjektom AGM, Janez Pungerčar, s. p., Tržišče. Za podpis pogodbe je vlada pooblastila ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih in izkoriščanje mineralnih surovin  s katero je določila tudi pridobivalni prostor Tržišče – širitev v Občini Sevnica.

 

V skladu s 16. členom Zakona o rudarstvu – ZRud in zgoraj navedene uredbe je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Na pridobivalnem prostoru Tržišče – širitev v Občini Sevnica je bil za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja izbran AGM, Janez Pungerčar, s. p., Tržišče. Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine bo podeljena za 15 (petnajst) let. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika