Novica

Vlada podpira Pobudo za vodik

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Ob robu neformalnega srečanja ministrov EU pristojnih za energijo, ki je potekalo 17. in 18. septembra v Linzu v Avstriji, je bila predstavljena t.i. Pobuda za vodik. Iniciativa poziva k spodbujanju trajnostne tehnologije vodika za dekarbonizacijo energetskega sistema ter k ustvarjanju višjih sinergij, zlasti na področju skladiščenja, prevoza in industrije.

Iniciativa ne ustvarja nobenih pravic ali obveznosti po nacionalnem ali mednarodnem pravu in ne namerava zamenjati ali spreminjati obstoječih zakonskih obveznosti med podpisnicami.

Iniciativo so na pobudo Avstrije kot predsedujoče države članice Svetu EU podpisali prisotni ministri, državni sekretarji oz. drugi pooblaščeni člani delegacij 23 držav članic EU, Islandije in Švice ter tudi nekatera podjetja, ki so dejavna na tem področju. Nekaj držav, med drugim tudi Slovenijo, Irsko, Slovaško, Švedsko in Veliko Britanijo, ki v Linzu dokumenta niso podpisale, je avstrijsko predsedstvo pozvalo k naknadnemu podpisu iniciative. Glede na to, da pobuda ne prinaša novih obveznosti in vsebinsko ni sporna, Ministrstvo za infrastrukturo ne vidi zadržkov, da pobudo podpiše.

Podpisniki pobude poudarjajo, da se mora energetski sektor v luči stalnega napredka avtomatizacije in digitalizacije v industriji pripraviti na nove izzive glede povpraševanja po energiji, uporabe, prevoza in skladiščenja. Poudarjena je ključna vloga vodika kot rešitve za shranjevanje energije, ki zagotavlja zanesljiv in pravočasen dostop do obnovljivega vira energije ter ponuja nove priložnosti za povečanje energetske varnosti in zmanjšanje odvisnosti Energetske unije od uvoza fosilnih goriv. Za pospešitev rasti in vključevanja obnovljivih virov energije na notranjem energetskem trgu, si bodo podpisniki prizadevali za čim večje sinergije z regionalnim in večstranskim sodelovanjem glede izmenjave tehnološkega strokovnega znanja in izkušenj, podatkov, izsledkov in najboljših praks.

Pobudo bo podpisal mag. Hinko Šolinc, v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo, ob robu neformalnega srečanja generalnih direktorjev za energijo, ki bo 14. in 15. novembra 2018 na Dunaju.
                                                                 
Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika