Novica

Vlada podpira predlog spremembe evropske direktive o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada je na 248. dopisni seji sprejela stališče RS, da podpira predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom, saj odpravlja nekatere pravne praznine in smiselno dopolnjuje obstoječo zakonodajo na področju notranjega trga z zemeljskim plinom v Evropski uniji (EU).

Republika Slovenija si bo prizadevala, da se roki implementacije uskladijo z drugimi zakonodajnimi predlogi EU iz svežnja Čista energija za vse Evropejce, ki bodo sprejeti v časovno primerljivem obdobju. Prizadevala si bo tudi za podaljšanje obdobja implementacije.

Vlada s tem stališčem razveljavlja svoje stališče glede te direktive, ki ga je sprejela 21. decembra 2017 na 161. redni seji.

Predlog sprememb direktive natančno opredeljuje področje uporabe direktive o zemeljskem plinu in posledično uredbe o zemeljskem plinu za plinovode v tretje države in iz njih do meje pristojnosti EU. To vključuje ustrezne določbe o dostopu tretjih strani, reguliranju tarif, ločevanju lastništva in preglednosti. S predlogom bo možno zaprositi za izvzetje za nove plinovode v tretje države in iz njih. Vključuje tudi možnost, da države članice odobrijo odstopanja za obstoječe uvozne infrastrukture, ki že delujejo. Da bi zagotovili skladen pravni okvir za plinovode, ki prečkajo več kot eno državo članico, pa je treba določiti, katera država članica bi morala sprejeti odločitev o takšnem odstopanju.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika