Novica

Vlada potrdila besedilo Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij, Menjalne pogodbe ter Opcijske pogodbe za prodajo oziroma menjavo deleža TE-TOL

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je potrdila besedilo Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij, Menjalne pogodbe ter Opcijske pogodbe. Za podpis je pooblastila ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.

 

Prodaja oziroma menjava poslovnega deleža družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d. o. o., (TE-TOL) je opredeljena v Odloku o Prodaji državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011.

Predmet prodaje in menjave je 64,57 % delež TE-TOL, ki je v lasti Republike Slovenije. Preostali 35,43 % poslovni delež družbe ostaja v lasti Mestne občine Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom na seji maja lani sprejela Program prodaje in menjave, na podlagi katerega se izvede postopek prodaje in menjave 64,57 % poslovnega deleža Republike Slovenije v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d. o. o., skladno z določili 3. in 60. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.

Na podlagi javnega razpisa je izbrani ocenjevalec vrednosti (NLB, d. d.) izdelal tudi ocene vrednosti TE-TOL, ki bodo služile kot osnova za izvedbo vseh faz postopka, in sicer ločeno za namen obeh dokapitalizacij, menjave poslovnih deležev in prodajne opcije.

Na podlagi pridobitve ocene vrednosti in predloga menjalnega razmerja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij sta se komisiji Republike Slovenije in Energetike Ljubljana, d. o. o., dogovorili za menjalno razmerje za menjavo poslovnih deležev ter uskladili in pripravili predlog Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij ter prilog - Menjalne pogodbe in Opcijske pogodbe.

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika