Novica

Vlada potrdila spremembe Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 48. redni seji določila predlog spremembe Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) predvsem v delu, ki ureja plačilo presežnih tržnih prihodkov.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) je bil sprejet 9. decembra 2022 zaradi obvladovanja visokih cen na področju električne energije in opredeljuje nujne ukrepe za zajezitev visokih stroškov energije in energentov, za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, za poenostavitev pomoči za nove investicije v obnovljive vire energije in za omejitev presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije.

Vlada je sprejela spremembo besedila zakona predvsem v delu, ki ureja plačilo presežnih tržnih prihodkov. Nov predlog zakona omejuje pobiranje presežnih tržnih prihodkov samo na proizvajalce  električne energije. Ob tem zakon znižuje mejo iz sedanjih 180 €/kWh na 160 €/kWh. Natančneje določa tudi zavezance za plačilo presežnih tržnih prihodkov, in sicer so to proizvajalci električne energije, pri katerih je vsota skupne instalirane moči proizvodnih naprav večja od 100 kW. Tudi rok veljavnosti ukrepa je s to spremembo zakona omejen na obdobje od 1. decembra 2022 do 30. junija 2023, enako kot to določa evropska uredba. Zakon pri izvajanju določbe predvideva izdajo odločbe, in to enkrat za celotno obdobje. Posledično izvajanje zakona ne temelji več na evidencah zavezancev, ampak na poročilih in dokazilih, ki jih zavezanci pošljejo Agenciji za energijo. Sprememba določa tudi vrsto podrobnosti v zvezi z vodenjem evidence, izdajanjem določb, drugostopenjskim reševanjem sporov itd. Na novo so določene tudi kazni za kršitev zakonskih določb.

Dodatno zakon med izjeme virov, od katerih se ne plačuje presežne prihodke, dodaja uvožen premog.

Predlagana sprememba zakona tudi določa, da se sklic za naložbeno pomoč za nove investicije naslanja na nov, spremenjen Začasni okvir za ukrepe državne pomoči, saj s tem podaljšujemo veljavnost možnih naložbenih pomoči do 31. decembra 2025.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika