Novica

Vlada prerazporedila sredstva za plačilo obveznosti za HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada je na današnji 154. redni seji sprejela sklep o prerazporeditvi sredstev za plačilo obveznosti dokončanja gradnje HE Brežice.

HE Brežice je četrta hidroelektrarna v verigi HE na spodnji Savi z nazivno močjo 45 MW (Foto: HESS).

Vlada je prerazporedila sredstva v višini 1,8 milijona evrov za namen plačila obveznosti dokončanja gradnje HE Brežice, in sicer iz proračunskih postavk Vlaganje v vodni sektor. Prerazporeditev sredstev je nujna zaradi poplačila dokončanja gradnje HE Brežice po že sklenjenih pogodbah.

HE Brežice je hidroelektrarna pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 GWh. Družba HESS je na podlagi izdane odločbe z dnem 10. 10. 2017 pričela s poskusnim obratovanjem HE Brežice za obdobje enega leta.

Pri sami izvedbi investicije je prišlo do sprememb oziroma do več del in dodatnih del tako, da se je povečala tudi vrednost glavne gradbene pogodbe z izvajalcem akumulacijskega bazena HE Brežice, in sicer predvsem iz vidika dodatnih ukrepov za zaščito pred poplavami.

Vir: MF, HESS


© 2012 - 2024 Portal Energetika