Novica

Vlada projekt »Dijaški dom Celje« umestila v Načrt razvojni programov 2014-2017

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim se »Dijaški dom Celje« uvrsti v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017.

V skladu z dopisom Službe Vlade RS za zakonodajo z dne 28. 04. 2014 gre za tekoči posel. Vladno gradivo je namenjeno za odprtje novega projekta, ki posledično ne predvideva povečanja odhodkov iz državnega proračuna, vendar gre za prerazporeditev sredstev v okviru sprejetega proračuna za leto 2014/15. Projekt je bistveno bolj pomemben od projektov, ki so v začetni fazi in sprejeti v državnemu proračunu za leto 2014/15. Predlagani projekt omogoča uporabo doma (v nasprotnem primeru dom ni primeren za bivanje dijakov), vzpostavitev možnosti bivalnih pogojev dijakov in dijakinj v Dijaškem domu Celje (DD), hkrati pa z rekonstrukcijo kotlovnice, ki je povsem dotrajana in zamenjavo energenta zagotovimo možnost ogrevanja dveh šol in bistveno zmanjšanje energetske potratnosti ter zmanjšanje stroškov. Zamenjava dveh poškodovanih vodov toplotnega ogrevanja (zunanji in notranji vod) za DD in za Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko Celje (SŠSDL Celje), ki se oskrbuje s toploto iz kotlovnice doma, je nujna, saj v nasprotnem primeru šoli nimata pogojev za bivanje v zimskem času (puščanje vode iz cevovodov).

Cilji investicije so:

  • preureditev bivalne prostorov dijaškega doma in drugih skupnih prostorov za bivanje dijakov s preureditvijo 100 sob z zamenjavo dotrajane pohištvene opreme,
  • najnujnejša vzdrževalna dela v sanitarijah in kopalnicah, ki jih uporabljajo dijaki,
  • rekonstrukcija kotlovnice z zamenjavo energenta in izgradnja SPTE, kar bistveno poveča prihranke energije oziroma zmanjšanje stroškov ogrevanja,
  • zamenjava dveh dotrajanih in poškodovanih toplovodov iz kotlovnice centralnega objekta do stolpiča B in SŠSDL Celje (cca 100 m).

Prenova dijaških sob bo izvedena do novega šolske leta 2014/15, izvedba rekonstrukcije plinske kotlovnice z zamenjavo energenta in obnova toplovodnih omrežij bo izvedeno do nove kurilne sezone 2014/15 in vgradnja kogeneracijske naprave z zagonom v električno omrežje distributerja do januarja 2015.

Učinek investicijskega projekta je posodobitev oziroma izboljšanje standarda dijaških prostorov stolpiča B, znižanje stroškov s prihrankom na ogrevanju, soproizvodnja električne energije za lastne potrebe, višek odprodaja v omrežje distributerja (prihranek letno cca 118.000 €). Povrnitev investicijskega vložka v rekonstrukcijo kotlovnice, zamenjava energenta in izgradnje SPTE je 3 leta. Vrednost celotne investicije je 713.225,78 €, od tega zagotovi Šolski center Celje 121.120,00 €.

Vir: MIZŠ


© 2012 - 2023 Portal Energetika