Novica

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o opravljenih dejanjih v postopku izgradnje Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o opravljenih dejanjih v postopku izgradnje Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj.

Vlada Republike Slovenije nalaga poslovodstvu Holdinga Slovenske elektrarne, d. o. o., da nosilec investicije bloka 6 Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., zaradi spremenjenih razmer na svetovnem trgu investicijske opreme poskuša doseči znižanje cen investicijske opreme. Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., naj o rezultatih pogajanj pisno obvesti Vlado Republike Slovenije.

Vlada od poslovodstva družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., zahteva, da četrtletno pisno poroča o poteku investicije Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. 

Vlada od poslovodstva družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., zahteva, da zagotovi večjo učinkovitost in preglednost upravljanja družb v okviru Skupine HSE in o sprejetih ukrepih v roku treh mesecev poroča Vladi Republike Slovenije.

Vlada nalaga poslovodstvu in nadzornemu svetu Holdinga Slovenske elektrarne, d. o. o., da v roku treh mesecev pripravi revidirani Razvojni načrt skupine HSE 2010/2020 s pogledom do 2030.

Vlada Republike Slovenije iz sklepov umika stopnjo INTERNO, ostala gradiva ohranijo stopnjo zaupnosti.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika