Novica

Vlada RS je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2012

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje skupno porabo energije in načine zagotavljanja oskrbe Republike Slovenije za leto 2012. Bruto domača poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo bo v letu 2012 znašala 313,4 PJ in bo večja 1,2 % v primerjavi z letom 2011. Končna poraba bo znašala 217,6 PJ in bo večja za +1,5 % glede na leto 2011. Končna poraba električne energije bo znašala 11927 GWh. Delež OVE v končni porabi energije bo v letu 2012 dosegel 20,3 %. Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije bo 47,7 %.

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika