Novica

Vlada RS je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2012

Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje skupno porabo energije in načine zagotavljanja oskrbe Republike Slovenije za leto 2012. Bruto domača poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo bo v letu 2012 znašala 313,4 PJ in bo večja 1,2 % v primerjavi z letom 2011. Končna poraba bo znašala 217,6 PJ in bo večja za +1,5 % glede na leto 2011. Končna poraba električne energije bo znašala 11927 GWh. Delež OVE v končni porabi energije bo v letu 2012 dosegel 20,3 %. Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije bo 47,7 %.

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika