Novica

Vlada RS je sprejela odgovor na tožbo tožeče stranke Janko Strašek zoper sklep vlade

Vlada RS je sprejela odgovor na tožbo tožeče stranke Janko Strašek zoper sklep Vlade RS št. 01410-13/2010/6 z dne 16. 9. 2010 in na predlog za začasno odredbo in ga posredovala Upravnemu sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.

Vlada RS je s sklepom št. 01410-13/2010/6 z dne 16. 9. 2010 odločila, da ne soglaša z imenovanjem Janka Straška za vršilca dolžnosti direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, pozvala Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, da v skladu s statutom imenuje komisijo za ugotavljanje materialne in osebne odgovornosti direktorja v preteklem mandatnem obdobju in za vršilko dolžnosti direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK z dnem 16. 9. 2010 imenovala Ksenjo Žnideršič Planinc do imenovanja novega direktorja oziroma največ za šest mesecev. Zoper sklep je tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe vložil Janko Strašek. 


Vlada RS kot tožena stranka odgovarja na tožbo in na predlog za izdajo začasne odredbe.


© 2012 - 2023 Portal Energetika