Novica

Vlada RS na obisku Notranjske regije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Minister Černač je v splošni oceni stanja na področju prometne infrastrukture v regiji omenil precejšnjo podhranjenost na področju železniške infrastrukture, dokaj solidno pa je stanje na področju cestne infrastrukture. Regija se sooča tudi s posledicami zaostankov na področju umeščanja objektov v prostor. Na področju energetike se v tej regiji pripravljata dva pomembna DPN-ja in sicer daljnovod Beričevo - Divača in daljnovod Kalce – Jelšane.

Minister je na obisku regije podpisal več dogovorov oziroma protokolov glede nadgradnje obstoječega cestnega omrežja z izgradnjo obvoznic Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, ki bodo s svojo izvedbo pripomogli k večji prometni pretočnosti, prepustnosti.

V Postojni je minister Černač podpisal Protokol za umestitev in izvedbo obvoznice Prestranek, Rakitnik, Matenja vas. V občini Pivka je podpisal protokol za izgradnjo obvoznice in pogodbo za gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal – Nevere II. faza. V občini Ilirska Bistrica je minister podpisal protokol za izgradnjo obvoznice Ilirska Bistrica. Ob podpisu je bil prisoten tudi generalni direktor podjetja Lesonit, ki je izrazil zadovoljstvo ob dogovorjenem, da se projekt pospeši, saj je tako za podjetje kot za občino projekt obvoznice zelo pomemben.

Na področju posameznih naselij (Unec, Ravbarkomanda) bodo postavljene dolgo pričakovane protihrupne ograje. Gre za projekt, ki je v celoti ocenjen na 60 milijonov evrov in bo delno pokrit tudi z evropskimi sredstvi.  

V naselju Petelinje so predsednik vlade Janez Janša, minister Černač, direktor DRSC Gregor Ficko in župan občine Pivka Gregor Smrdelj predali namenu prenovljen odsek G1-6338, ki se sedaj ponaša z najsodobnejšim izgledom in katerega največja prednost je predvsem večja varnost vseh udeležencev v prometu. Minister Zvone Černač je v govoru poudaril, da gre za prometno investicijo, vredno več kot milijon evrov, ki bo omogočila večjo varnost udeležencev v prometu. Pri tem pa izpostavil, da je pri vodenju in izvedbi infrastrukturnih projektov potrebno slediti racionalnosti in poenostavitvi formalnih postopkov. »Na MzIP smo v preteklem letu že sprejeli nekatere spremembe in prvi učinki se že poznajo, še bolj se bodo poznali v prihodnjih letih. Ne nazadnje smo zaradi teh ukrepov v kratkem času in kljub omejenim finančnim sredstvom povečali prometno pretočnost in istočasno izboljšali prometno varnost na odsekih, kjer leta in leta zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo mogoče postoriti ničesar«, je povedal minister in navedel nekaj primerov (rondo na Valeti nad Portorožem in ostali rondoji na obalni cesti, ne nazadnje rondo pri Matetu v Ilirski Bistrici).

Na področju energetike se v tej regiji pripravljata dva pomembna DPN-ja in sicer daljnovod Beričevo -  Divača in daljnovod Kalce – Jelšane. »MzIP smo v tistem delu, kjer lahko pomagamo pri izvedbi posameznih projektov, energetske sanacije stavb v zadnjih mesecih stopili pomemben korak naprej (obnovljeni so bili nekateri centri, šole, bolnišnice,..). Razpis smo razširili tudi na občinske stavbe, kar pomeni pomemben potencial.« Minister je ob tem napovedal, da bo v kratkem objavljen še en razpis, ki bo dal priložnost vsem tistim občinam, ki na tem razpisu niso uspele.  

Na območju celotne regije je bilo do predaje v teh dneh precej praznih stanovanj, ki so bila v lasti države. »V lanskem letu je bil spremenjen zakon, ki omogoča prenos stanovanj z države v občinsko last brez nepotrebnih postopkov. Vlada je tu naredila pomemben ukrep. Vsa tista stanovanja, ki so dolga leta stala prazna, bodo sedaj prenešena v občinsko last v uporabo.«  

Na sestanku s predstavniki gospodarstva je minister Černač povzel, da je bilo v okviru Notranjske regije izpeljano precej projektov, ki omogočajo izvedbo oziroma pospešeno nadaljevanje nekaterih projektov, ki se že izvajajo.  Poudaril je, da smo, glede na to, da je bilo leto 2012 na nek način finančno stabilizacijsko leto, »področju investicij namenili več sredstev kot v letu 2011. In na področju absorbcijske sposobnosti koriščenja evropskih sredstev za investicije smo ta sredstva glede na leto 2011 podvojili. Načrt za leto 2013 pa pomeni šestkratno povečanje teh sredstev glede na leto 2011.« Minister Černač je še poudaril, da je ministrstvo zajezilo nepotrebno porabo,  navkljub temu pa v letu 2012 za investicije podvojila črpanje evropskih sredstev glede na prejšnje  leto. Storjeno je bilo  vrsto korakov v smeri,  da damo gospodarskemu razvoju nov zagon. V tej smeri sta naravnana tudi proračuna za leto 2013 in 2014.

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika