Novica

Vlada RS soglaša s pravili za delovanje centra za podpore

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 115. redni seji dala soglasje k pravilom za delovanje centra za podpore.

Pravila za delovanje centra za podporo je pripravila družba Borzen d..o.o..

S pravili se  podrobneje urejajo način izvajanja nalog gospodarske javne službe, ki je operater trga z elektriko. Pravila se dotikajo naslednjih aktivnosti:

  • načina pristopa k centru za podpore,
  • ureditve bilančne pripadnosti udeležencev centra za podpore,
  • prevzema in prodaje elektrike v okviru centra za podpore,
  • potrdila o izvoru,
  • obveščanja, posredovanja in objave podatkov centra za podpore ter
  • obračuna in finančne poravnave centra za podpore.

 
Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika