Novica

Vlada RS sprejela Akcijski program za alternativna goriva v prometu

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 34. redni seji za izvajanje nacionalne "Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju" sprejela tri letni "Akcijski program za alternativna goriva v prometu."

Na podlagi direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva je Slovenija sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju in hkrati  sprejela sklep, da se pripravi "Akcijski program za alternativna goriva v prometu za izvajanje Strategije". Za alternativna goriva se po tej Direktivi štejejo električna energija, zemeljski plin (SZP – stisnjen zemeljski plin in UZP – utekočinjen zemeljski plin), utekočinjen naftni plin - UNP in biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik (H2). Cilj je, da se Slovenija do leta 2030 uveljavi kot zelena država na področju razvoja, raziskav, inovacij in industrije tudi na področju prometa.

Akcijski program poleg Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji upošteva tudi ukrepe "Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030". Pri pripravi akcijskega programa so bili upoštevani ukrepi iz "Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030". Ukrepi zahtevajo spodbujanje rabe ekoloških vozil, izgradnjo omrežja za polnilne postaje in izpolnitev zahtev iz Direktive 2014/94/EU.

Akcijski program je zaradi izredno intenzivnih razvojnih sprememb na področju vozil na alternativna goriva in razvoja tehnologij pripravljen za triletno obdobje, za izvajanje ukrepov akcijskega programa pa je predvideno, da se za vsako leto pripravita pregled izvedenih ukrepov in njihova posodobitev za naslednje dveletno obdobje, ki bo upoštevala spremembe na trgu in spremenjene pogoje.

Slovenija že izpolnjuje zaveze direktive na področju kopenskega prometa na vseevropskem omrežju TEN-T. Zagotovljeno ima ustrezno polnilno infrastrukturo za električna vozila (glede na število registriranih vozil) in vozila na utekočinjen naftni plin. Z izvedbo ukrepov za spodbujanje postavitve polnilnic za stisnjen zemeljski plin v regionalnih središčih bo do leta 2020 postavljena celovita mreža polnilne infrastrukture za vsa že aktualna alternativna goriva. Sedanja polnilna infrastruktura sicer že omogoča hitro povečevanje števila vozil na alternativna goriva. Slovenija se je v Strategiji na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju odločila, da razvija tudi polnilno infrastrukturo za biometan, biogoriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika