Novica

Vlada se je opredelila do sklepov odbora DZ za infrastrukturo glede energetske revščine

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 159. redni seji opredelila do sklepov Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor glede energetske revščine in to poslala Državnemu zboru RS.

Vlada pojasnjuje, da je priprava strategije s časovnico in finančnim načrtom za zmanjševanje energetske revščine do leta 2025, kot to predlaga omenjeni odbor DZ, v tej fazi še preuranjena. Najprej je potrebno opredeliti pojem energetske revščine, izbrati promotorja za subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine in s promocijskimi aktivnostmi osveščati ciljne skupine.

Za subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih z nizkimi prihodki za odpravo energetske revščine bo naslednje leto namenjenih 500 tisoč evrov, v letih 2019, 2020 in 2021 po milijon evrov ter v 2022 1,5 milijona evrov, skupaj torej pet milijonov evrov. Predvideno je, da bo zainteresirane izvajalce za izvedbo storitev ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih poiskal promotor, ki bo izbran na javnem pozivu. V teh gospodinjstvih bodo izvedli energetsko učinkovito obnovo ovoja stavbe/stanovanja, optimizacijo ogrevalnega sistema, zamenjavo energetsko potratnih porabnikov z energetsko varčnimi porabniki ter energetsko svetovanje, preglede in nadzore. Predvideno je, da bodo imela prednost gospodinjstva, ki niso zmožna plačevati računov za energijo, ki imajo hladne in vlažne bivalne razmere, kjer imajo stanovalci zdravstvene težave zaradi slabih pogojev, in gospodinjstva z nizko energetsko učinkovitostjo. Opredeljeni so tudi že pogoji za upravičenost do sofinanciranja in tehnična ter socialna merila, ki bodo natančneje definirana pred objavo javnega poziva. V letu 2018 je predvidena izvedba ukrepov za odpravo energetske revščine v približno 50 gospodinjstvih.

Za projekt ZERO (Zmanjševanje energetske revščine občanov) – njegov namen je, da energetski svetovalci mreže ENSVET izvedejo okvirno 300 obiskov na leto, občani pa prejmejo pripomočke za učinkovito rabo energije, kot so varčne sijalke, perlatorji in tesnila za okna, v skupni vrednosti do 50 evrov, – je letos in v 2018 namenjenih 150 tisoč evrov. Da bi socialno šibke spodbudili h koriščenju teh ugodnosti, bo potekala komunikacijska kampanja, v projektu ZERO pa bodo sodelovali tudi Rdeči križ in druge organizacije.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika