Novica

Vlada se je seznanila s poročilom SDH o prestrukturiranju HSE

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS se je današnji na 98. redni seji seznanila s poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o izvajanju ukrepov prestrukturiranja v skupini HSE in naložila SDH, naj pripravi dodatno analizo učinkov ukrepov prestrukturiranja.

Vrednost potrjenega projekta znaša dobra 2 milijona EUR.

Vlada se je seznanila s stališčem in poročilom SDH o zadostnosti in uspešnosti izvajanja ukrepov, predvidenih v načrtih finančnega in poslovnega prestrukturiranja družb skupine HSE, še posebej Termoelektrarne Šoštanj in skupine Premogovnik Velenje, izdelanega na podlagi sklepa vlade iz 7. januarja 2016.

Vlada je poleg tega naložila SDH, naj pripravi dodatno analizo učinkov ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ki vključujejo tudi vertikalno povezovanje proizvajalcev in prodajalcev električne energije.

Vir: MF


© 2012 - 2023 Portal Energetika