Novica

Vlada se je seznanila z drugim poročilom o poteku priprave predloga Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energijo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji redni seji seznanila z drugim poročilom ministra za gospodarstvo o poteku priprave predloga Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energijo.

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo drugo poročilo o poteku priprave Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energijo. 


Med drugim poročilo vsebuje tudi predlog nadaljnjih aktivnosti. Ministrstvo za gospodarstvo bo nadaljevalo pripravo Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energijo skupaj z zunanjimi eksperti tako, da bo:
- izdelalo seznam ukrepov, ki bodo omogočali 25 % delež obnovljivih virov v končni rabi leta 2020,
- predvidene ukrepe medresorsko uskladilo,
- javno predstavilo Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo v maju 2010,
- pripravilo končno obliko Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energijo in ga predložilo Vladi Republike Slovenije v sprejem.

 

 

Ministrstvo za gospodarstvo bo skupaj z ostalimi resornimi ministrstvi in vladnima službama ter zunanjimi eksperti izdelalo in predlagalo seznam ukrepov, ki bodo omogočali povečano porabo obnovljive energije v Republiki Sloveniji.

 

 

Ministrstvo za gospodarstvo tudi predlaga, da se v Nacionalnem energetskem programu začrtajo smernice uporabe obnovljive energije do leta 2020 z ustreznimi ukrepi, najavi zmanjšanje porabe fosilnih goriv v vseh treh sektorjih (proizvodnja električne energije, ogrevanje/hlajenje in promet) z najavo ustreznega povečanja porabe obnovljive energije in opredeli zagotavljanje zadostne in varne oskrbe z energijo Republike Slovenije na osnovi goriv, ki niso fosilnega izvora in ne povzročajo toplogrednih plinov.


Več informacij

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika