Novica

Vlada se je seznanila z gradivom Upravnega odbora Sklada NEK o umiku predloga za imenovanje direktorja sklada in predlogom pristojnega Kadrovsko-akreditacijskega sveta

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je danes na redni seji seznanila z gradivom Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško glede umika predloga za imenovanje direktorja sklada ter predlogom pristojnega Kadrovsko-akreditacijskega sveta.


Upravni odbor sklada je 11. oktobra letos seznanil vlado z dopolnitvijo sklepa, ki ga je sprejel konec avgusta, s katerim je vladi predlagal, da se postopek razpisa za prosto delovno mesto direktorja sklada zaključi tako, da se na razpisano delovno mesto ne imenuje nobenega kandidata. Prav tako je tudi KAS na področju gospodarstva, financ in prometa na seji 6. oktobra 2011 odločil, da se zaradi časovne oddaljenosti izvedenega javnega razpisa in nejasnosti predloga upravnega odbora sklada o primernosti predlaganih kandidatov ne bo opredeljeval in je predlagal, da se javni razpis ponovi. V skladu z navedenima mnenjema je vlada na današnji seji sprejela sklep, s katerim predlaga upravnemu odboru sklada, da zaključi postopek javnega natečaja.  


© 2012 - 2021 Portal Energetika