Novica

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Izvedbenega sporazuma z Euratom

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Izvedbenega sporazuma z Euratom o fizikalno-tehnoloških osnovah za prihodnje fuzijske elektrarne.

Izvedbeni sporazum o fizikalno-tehnoloških osnovah za prihodnje fuzijske elektrarne, se sklepa z Evropsko skupnostjo za atomsko energijo (Euratom) na področju jedrskih raziskav in usposabljanja. Izvedbeni sporazum bo podpisal dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.


Sporazum določa minimalni obseg raziskav za DEMO fuzijsko elektrarno, vendar nima finančnih posledic, ker določa le delež v porazdelitvi raziskovalnih aktivnosti, katerih financiranje je dogovorjeno v okviru asociacijskih pogodb z Euratom, sredstev za raziskave pa ne spreminja. V Sloveniji ima asociacijsko pogodbo z Euratom sklenjeno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.


© 2012 - 2021 Portal Energetika