Novica

Vlada se je seznanila z Informacijo o zbiranju cen naftnih derivatov ob uvedbi morebitne liberalizacije trga naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z Informacijo o zbiranju cen naftnih derivatov ob uvedbi morebitne liberalizacije trga naftnih derivatov. Za nadaljnje izpolnjevanje obveznosti poročanja strukture cen naftnih derivatov Evropski komisiji po liberalizaciji trga je potrebno zagotoviti poročanje podatkov o strukturi cen naftnih derivatov (NMB-95, NMB-98, dizelsko gorivo in KOEL) s strani največjih trgovcev z naftnimi derivati.

Vlada je s sklepom z dne 6. 10. 2015 naložila Ministrstvu za infrastrukturo (MZI), da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prouči druge možnosti zbiranja cen naftnih derivatov za potrebe poročanja Evropski komisiji ob morebitni liberalizaciji trga naftnih derivatov.

Obvezno tedensko poročanje strukture cen naftnih derivatov na Evropsko komisijo v imenu Slovenije na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES izvaja Ministrstvo za infrastrukturo.

Ob deregulaciji trga naftnih derivatov je pričakovati, da se bodo cene na trgu prosto določale in lahko spreminjale tudi na dnevni ravni, odvisne pa bodo od cenovne politike trgovcev kot tudi lokacije bencinskih servisov.

Poenostavljena rešitev nadaljnjega izpolnjevanja obveznosti poročanja strukture cen naftnih derivatov Evropski komisiji ob liberalizaciji trga je mogoča ob zagotovitvi dodatnega poročanja podatkov o strukturi cen naftnih derivatov (NMB-95, NMB-98, dizelsko gorivo in KOEL) s strani največjih trgovcev z naftnimi derivati.

Pogoj za zagotavljanje rednega poročanja je zagotovitev ustrezne pravne podlage za posredovanje podatkov s strani trgovcev. Potrebna je sprememba podzakonskega akta »Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti«, ki ga sprejme minister, pristojen za energijo. Ministrstvo za infrastrukturo je že začelo izvajati potrebne aktivnosti za sprejem podzakonskega akta ministra.

Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da bodo vse potrebne aktivnosti za nov način zbiranja cen naftnih derivatov za možnost izvajanja obveznosti poročanja Evropski komisiji zaključene do 9. 6. 2016. Do takrat Vladi RS predlagamo, da preko »Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov« nadaljuje regulacijo določanja cen vseh naftnih derivatov.


Vlada je sočasno na seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS. št. 8/16), po kateri cene naftnih derivatov (NMB-95, NMB-98, dizelsko gorivo in KOEL) ostajajo regulirane še najmanj dva meseca in sicer do 9. 4. 2016.


Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika