Novica

Vlada se je seznanila z letnim poročilom družbe Borzen za leto 2017

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS se je na današnji 181. redni seji seznanila z letnim poročilom družbe Borzen, d. o. o., za leto 2017 in z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta z dne 16. 4. 2018.

Bilančni dobiček Borzena v letu 2017 je bil v višini 1.699.757,26 evra. Vlada je odločila, da se del – 1.000.000,00 evrov nameni za izplačilo ustanovitelju v roku 60 dni od izdaje sklepa o razporeditvi dobička, preostanek v višini 699.757,26 evra pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.

Vlada je tudi podelila razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2017 ter odločila, da se za izvedbo revizije družbe Borzen v obdobju 2018–2020 imenuje revizijsko družbo RE-member revizija, d. o. o.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika