Novica

Vlada seznanjena z zaključnim poročilom sanacije posledic žledoloma v letu 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 175. redni seji seznanila z Zaključnim poročilom sanacije posledic žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 na državni cestni infrastrukturi, na javni železniški infrastrukturi in na področju energetike.

Celotna sanacija posredne in neposredne škode zaradi žledu je na državnem cestnem omrežju končana in je znašala 9.820.457,80 evra. Sredstva so se zagotovila iz proračunske rezerve, proračuna Direkcije RS za infrastrukturo in solidarnostnega sklada.

Celotna sanacija škode zaradi žledu je na javni železniški infrastrukturi končana in je znašala 40.242.893,97 evra. Sredstva so se zagotovila iz proračunske rezerve, Proračuna RS in zavarovalnin iz naslova zavarovanja javne železniške infrastrukture.

Na področju energetike je bilo upravičencem izdanih 262 odločb za vračilo stroškov uporabe agregatov, ki so bili v tistem času marsikje edini vir električne energije, in do konca leta 2014 so bili nakazani upravičeni stroški v skupnem znesku 794.405,74 evra.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika