Novica

Vlada sklenila koncesijsko pogodbo z družbo CP Kranj

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije bo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine z gospodarsko družbo CP KRANJ, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d. Za podpis koncesijske pogodbe je vlada pooblastila ministrico za gospodarstvo mag. Darja Radić.

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož.

 

V skladu s 16. členom Zakona o rudarstvu – ZRud in zgoraj navedene uredbe je Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Na pridobivalnem prostoru Zala v Davči – občina Železniki je bila za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja izbrana gospodarska družba CP KRANJ, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d.

 

Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine se bo podelila za deset let. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika