Novica

Vlada soglaša s pobudo Občine Sevnica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela pobudo občine Sevnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta hidroelektrarne (HE) Boštanj, Državnega lokacijskega načrta za HE Blanca in Državnega lokacijskega načrta za HE Krško.

Vlada RS na današnji seji na podlagi tretjega odstavka 43. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije izdaja Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na:

  • celotnem območju Lokacijskega načrta hidroelektrarne Boštanj, ki se nahaja na območju Občine Sevnica
  • območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Studenec (1393): *149, 2564/7, 2564/8, 2569/3, 2571/1, ter
  • območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Krško na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Studenec (1393): *271, 2428/3, 2428/4, 2430/10, 2430/11, 2675/4, 2675/5, v k. o. Blanca (1377): 570, 580/3, 587/3 in v k. o. Kladje (1376): 378, 286.


2. Občina Sevnica posreduje po uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, s katerim bo načrtovala prostorske ureditve lokalnega pomena iz 1. točke tega sklepa, izvod tega prostorskega akta Vladi Republike Slovenije.

Vlada je februarja letos prejela pobudo Občine Sevnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta hidroelektrarne (HE) Boštanj, Državnega lokacijskega načrta za HE Blanca in Državnega lokacijskega načrta za HE Krško.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za prostor je preverilo možnost izvedbe in uporabe z državnim prostorskim načrtom (DPN) za HE Boštanj, DPN za HE Blanca in DPN za HE Krško določenih prostorskih ureditev z vidika nameravane prostorske ureditve Občine Sevnica. Preverilo je tudi zemljišča, ki jih je občina navedla v pobudi z vidika potreb po poseganju nanje.
Ugotovilo je, da v primeru načrtovanja prostorskih ureditev lokalnega pomena ne bo onemogočena izvedba prostorskih ureditev, določenih z DPN za HE Boštanj, DPN za HE Blanca in DPN za HE Krško, in zato soglašalo s pobudo Občine Sevnica


© 2012 - 2021 Portal Energetika