Novica

Vlada soglaša s prodajo dela daljnovodov Divača–Melina in Divača–Pehlin

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 175. redni seji sprejela sklep, da soglaša s prodajo dela daljnovodov DV 400 kV Divača–Melina in DV 220 kV Divača–Pehlin, ki povezujeta elektroenergetska sistema Republike Slovenije in Republike Hrvaške.

Lastnik teh daljnovodov je ELES, d. o. o., oba daljnovoda pa povezujeta elektroenergetska sistema Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Celoten daljnovod DV 400 kV Divača–Melina je dolg 64,6 km in ima 196 stebrov, od tega je v lasti ELES 110 stebrov – 108 stebrov je v Sloveniji, dva pa sta na ozemlju Hrvaške. Celoten daljnovod DV 220 KV Divača–Pehlin je dolg 53 km in ima 155 stebrov, od tega je v lasti ELES 138 stebrov – 81 stebrov je v Sloveniji, 57 stebrov pa je na ozemlju Hrvaške.

Z deli daljnovodov, ki ležijo na ozemlju Hrvaške, že zdaj na podlagi pogodbe upravlja Hrvatski operator prijenosnog sustava, d. o. o., (HOPS), saj ELES nima pravice izvajanja javne službe na ozemlju Republike Hrvaške. Stroške upravljanja in vzdrževanja navedenih delov daljnovodov nosi ELES in s tem posredno uporabniki slovenskega elektroenergetskega sistema.

HOPS je izrazil pripravljenost, da bi dela daljnovodov, ki potekata po ozemlju Republike Hrvaške in s katerima že zdaj upravlja, odkupil.

Osnutek pogodbe o prodaji daljnovodov je pripravljen tako, da se z njim ne prejudicira označitve državne meje v naravi (demarkacija).

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika