Novica

Vlada soglaša s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosno omrežje električne energije

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Sistemskim obratovalnim navodilom za prenosno omrežje električne energije, ki jih po javnem pooblastilu izda ELES d.o.o.

Javno podjetje ELES d.o.o. je sistemski operater prenosnega omrežja električne energije na področju Republike Slovenije in kot tak po javnem pooblastilu iz Energetskega zakona (40. člen) sprejema Sistemska obratovalna navodila. Pred sprejemom mora dobiti soglasje Javne agencije RS za energijo in vlade.

Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje urejajo obratovanje in način vodenja prenosnega omrežja električne energije ter pravice in obveznosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja in uporabnikov prenosnega omrežja. Namen izdaje tega podzakonskega akta je vzpostavitev obratovalnih pogojev, ki bodo zagotavljali varno in zanesljivo obratovanje prenosnega omrežja in elektroenergetskega sistema kot celote ter uporabnikom omrežja zagotavljali nemoteno dobavo električne energije.

V primerjavi s trenutno veljavnimi Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosno omrežje električne energije (Uradni list RS, št. 49/07) se zasnova dokumenta ni bistveno spremenila, saj regulatorni okviri ostajajo nespremenjeni. Posodobitev dokumenta je bila potrebna zaradi pridobljenih novih izkušenj, razvoja novih orodij vodenja obratovanja elektroenergetskega sistema, pridobljenih izkušenj pri posegih v prenosno omrežje ter neprestanega razvoja trga z električno energijo, ki se mu mora sistemski operater neprestano prilagajati in s svojim delovanjem omogočati nemoteno trgovanje z električno energijo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika