Novica

Vlada soglašala z odsvojitvijo infrastrukture z Elektro Ljubljana, d. d., na SODO, d. o. o

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji dala soglasje za odsvojitev infrastrukture z Elektro Ljubljana, d. d., na SODO, d. o. o.

 

Na podlagi Uredbe o energetski infrastrukturi, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela. V skladu z navedenim je družba Elektro Ljubljana, d. d., vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev ali obremenitev infrastrukture. Predmetni prenos infrastrukture je posledica dohodka, ki ga je pridobil SODO iz plačila povprečnih stroškov priključevanja, in ga je družba SODO prenašala na elektodistribucijska podjetja, kar pa ni bilo pravilno izkazano, kar je pri svojem pregledu opazilo Računsko sodišče RS. Prenos dela infrastrukture z elektrodistribucijskega podjetja na SODO je ukrep, namenjen odpravi te nepravilnosti.


Infrastrukturna sredstva se prenašajo s podjetja v 79,5 % neposredni državni lasti na podjetje v 100 % državni lasti. Prenašajo se sredstva v vrednosti sredstev iz naslova povprečnih stroškov priključevanja, ki so bila na Elektro Ljubljana, d. d., prenesena v obdobju od 1. 7 . 2007 do 31. 12. 2009. 


© 2012 - 2022 Portal Energetika