Novica

Vlada sprejela amandmaje k noveli Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na 298. dopisni seji sprejela predlog amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.

S predlaganim zakonom se podaljšuje rok za zaključek zapiralnih del iz do sedaj predvidenega obdobja konec leta 2020 na konec leta 2023. V obdobju podaljšanja se bo lahko izvedlo dokončanje zapiralnih del, dokončanje upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter postopek likvidacije družbe RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji.

Predlog amandmajev k posameznim členom Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije je tehnične narave in je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in upošteva predloge podane s strani te službe.

Dokončanje vseh zapiralnih del, izvedba dokončne sanacije okolja in vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje-Hrastnik se izvede do 31. decembra 2022, postopek za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti ter likvidacija družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji, pa se izvede do 31. decembra 2023.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika