Novica

Vlada sprejela letno poročilo Borzen d.o.o. za leto 2018

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 44. redni seji kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe Borzen, d.o.o. sprejela letno poročilo družbe za leto 2018 z revizorjevim mnenjem in odločila o razporeditvi bilančnega dobička družbe za leto 2018.

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe Borzen, operaterja trga z elektriko, d.o.o., sprejela Akta o ustanovitvi družbe Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o, ki med drugim določa, da skupščina:

  • sprejema letno poročil;
  • odloča o uporabi bilančnega dobička in pokrivanju bilančne izgube;
  • odloča o podelitvi razrešnice direktorju;
  • odloča o podelitvi razrešnice članom nadzornega odbora.

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine:

  • sprejela s strani nadzornega sveta potrjeno Letno poročilo družbe Borzen d. o. o. za leto 2018 z mnenjem neodvisnega revizorja in se seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o Letnem poročilu družbe Borzen d. o. o. za leto 2018,
  • odločila, da se bilančni dobiček družbe Borzen d. o. o. za leto 2018 v višini 1.365.700,56 EUR uporabi tako, da se dobiček v višini 1.000.000,00 EUR nameni za izplačilo družbeniku v roku 30 dni od sprejema tega sklepa, preostanek dobička v višini 365.700,56 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
  • podelila razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2018 in članom nadzornega sveta za delo v letu 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica,
  • odločila, da direktor družbe poskrbi za vpis sklepov iz skupščine v knjigo sklepov družbe.

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika