Novica

Vlada sprejela Letno poročilo družbe ELES za leto 2017

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 183. redni seji sprejela Letno poročilo družbe ELES za leto 2017 s poročilom o opravljeni preveritvi letnega poročila skupaj z revizorjevim mnenjem.

Letnemu poročilu družbe ELES za leto 2017 je nadzorni svet podal pozitivno mnenje na seji dne 29. 5. 2018. Vlada RS v vlogi skupščine ocenjuje, da so tako direktor kot tudi člani nadzornega sveta v letu 2017 delo opravljali dobro.

V družbi ELES so v letu 2017 ustvarili 178,1 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 16,9 milijonov evrov, čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 16,8 milijonov evrov. V letu 2017 je družba ELES za investicijska vlaganja namenil 24,6 milijona evrov, za obnove oziroma rekonstrukcije 22,0 milijonov evrov in za male investicije 2,8 milijona evrov. Ciljne vrednosti za leto 2017 so bile dosežene oziroma presežene pri petih ekonomskih kazalnikih in petih tehničnih kazalnikih. Niso pa bile ciljne vrednosti dosežene pri dveh ekonomskih in enem tehničnem kazalniku.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika