Novica

Vlada sprejela letno poročilo Rudnika živega srebra Idrija, d. o. o.

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je danes kot ustanoviteljica in edina družbenica Rudnika živega srebra Idrija, d. o. o., sprejela Letno poročilo Rudnika živega srebra Idrija, d. o. o., za obdobje od 1. 1. 2009 do 23. 12. 2009.

Bilančna izguba, ki po stanju na dan 23. 12. 2009 znaša 2.002.495 €, ostane nepokrita.

Vlada bo Letno poročilo Rudnika živega srebra Idrija, d. o. o. za obdobje od 1. 1. 2009 do 23. 12. 2009  poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. 


© 2012 - 2023 Portal Energetika