Novica

Vlada sprejela letno poročilo SODO za leto 2017

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 181. redni seji sprejela letno poročilo družbe SODO, d. o. o. za leto 2017 z revizorjevim mnenjem in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila z dne 23. 4. 2018.

Bilančni dobiček družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. v letu 2017 je bil v višini 1.793.174 evrov.

Vlada je odločila, da se del – 300.000,00 evrov nameni za izplačilo ustanovitelju v roku 60 dni od sprejetja sklepa o razporeditvi dobička, preostanek v višini 1.493.174 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.

Vlada je tudi podelila razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2017.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika