Novica

Vlada sprejela Letno poročilo ZRSBR za leto 2013

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji sprejela Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2013, ki ga je Upravni odbor Zavoda obravnaval na svoji 25. redni seji 29. 05. 2014.

Foto: ZRSBR

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sedmo alinejo 4. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 96/2009 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) pristojna, da sprejme letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

V skladu z 21. členom tega zakona je Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na svoji 25. redni seji dne, 29.05.2014 obravnaval revidirano Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2013 in naložil direktorju zavoda, da ga predloži Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v nadaljnji postopek sprejemanja na Vladi Republike Slovenije.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika