Novica

Nenačrtovan izpad električne energije v Mariboru, Celju in Dravski dolini

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Zaradi napake na prenosnem omrežju je danes ob 12:28 prišlo do izpada oskrbe z električno energijo večjih razsežnosti na področju Maribora, Celjske in Dravske doline. Brez oskrbe z električno energijo je ostalo preko 71.200 odjemalcev.

Pri končani reviziji daljnovodnega polja v RTP Pekre je danes prišlo do napake na visokonapetostni opremi.


Na področju distribucijskega omrežja Elektro Maribor je napaka povzročila izpad celotnega RTP Pekre, RTP Dobrava, RTP Tezno in RTP Koroška vrata, kar je pripeljalo do izpada vseh elektrarn v zgornji Dravski dolini. S tem je bila brez napajanja Koroška, zgornja Dravska dolina in del Maribora. Po ocenah Elektro Maribor je v času nenačrtovane prekinitve brez oskrbe z električno energijo ostalo 25.000 odjemalcev.

Na področju distribucijskega omrežja Elektro Celje je bilo v konici brez napajanja 46.240 odjemalcev, ki se oskrbujejo iz RTP Velenje, RTP Slovenj Gradec, RTP Ravne, RTP Dravograd in RTP Vuzenica. Kratkotrajni napetostni sunek električne energije so čutili tudi odjemalci celjske kotline.

Vzrok za nastalo napako v družbi ELES še preverjajo. Izvajalci družbe Elektro Maribor so odjemalcem, ki so ostali brez napetosti, zagotovili ponovno oskrbo z električno energijo nekaj po 13. uri. Izvajalci družbe Elektro Celje pa so izpadlim odjemalcem zagotovili ponovno oskrbo z električno energijo do 13:24 ure.

Vir: ELES, Elektro Maribor, Elektro Celje


© 2012 - 2024 Portal Energetika