Novica

Vlada sprejela odgovor na mnenje Evropske Komisije s področja energetike

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2010)D/9378 z dne 28. 6. 2010 zaradi nepopolnega ali nepravilnega izvajanja ter kršitve Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije ter Priloge k navedeni uredbi, kakor je bila spremenjena s Sklepom Komisije 2006/770/ES z dne 9. novembra 2006, in Direktive 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES ter priloge A k navedeni direktivi (kršitev št. 2009/2206).

 

 

 

Vlada je sprejela tudi odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe (2010)D/9377 z dne 28. 6. 2010 zaradi kršitve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1775/2005/ES z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in njene priloge ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES ter njene priloge A (kršitev št. 2009/2201).


© 2012 - 2024 Portal Energetika