Novica

Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo glede TEŠ

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela odgovor na poslansko pobudo poslancev Državnega zbora dr. Luke Jurija in Matevža Frangeža za razmislek o drugačni modernizaciji Termoelektrarne Šoštanj.

Poslanca dr. Luka Juri in Matevž Frangež sta v okviru razprav o smotrnosti gradnje 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj naslovila na Vlado RS naslednjo pobudo:

  1. da Vlada preuči primer posodobitve Termoelektrarne Bełchatów,
  2. da v sodelovanju z deležniki (energetska stroka, lokalna skupnost, sindikat zaposlenih, okoljske nevladne organizacije in dobavitelj) sproži razpravo o alternativah 6. bloku TEŠ, ki bi na ustrezen način, z bistveno manjšim investicijskim vložkom, povečala energetski izkoristek in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, hkrati pa tudi za prihodnje ohranila energetsko perspektivo Šaleške doline in delovna mesta v premogovništvu in energetiki, in 
  3. da se na ta način izpeljana modernizacija Termoelektrarne Šoštanj izkoristi kot most do nizkoogljične energetske prihodnosti Slovenije. 

V TE Bełchatów (Poljska) poteka projekt obnove šestih obstoječih blokov, izgradnja novega premogovnega bloka 8 ter celovita prenova obstoječega bloka 6, ki ga poslanca omenjata.

 

Celovita prenova bloka 6 TE Bełchatów bo, po javno dostopnih podatkih izvajalca prenove, dvignila moč elektrarne s 370 MW na nekaj manj kot 400 MW, emisije NOx bodo manjše od 200 mg/Nm3 in življenjska doba bo raztegnjena na 320.000 obratovalnih ur. Izkoristek  bloka  bo dvignjen za 2,4 %. Iz teh podatkov tudi izhaja, da je vrednost izvajalčeve (Alstomove) pogodbe za celovito obnovo bloka 6, 160 mio EUR.

 

Omenjeni primer je samo eden v celi vrsti primerov obnove obstoječih TE  na premog, ko skušajo investitorji, na stroškovno sprejemljiv način, izpolniti okoljske zahteve in podaljšati proizvodnjo električne energije v obstoječih napravah.
 
Vlada RS je na 92. redni seji, 22. 7. 2010, v okviru obravnave poročila o gradnji Bloka TEŠ 6 v Šoštanju zahtevala od podjetja HSE, da ji posreduje poročilo o možnosti celovite prenove obstoječih blokov 4 in 5. HSE je na podlagi poročila Termoelektrarne Šoštanj to možnost v celoti zavrnil kot ekonomsko neupravičeno in to podkrepil z ugotovitvijo, da se to nikjer v Evropi ne dela.
  
Vlada je v zvezi z obravnavanjem  problematike izgradnje bloka TEŠ 6 ugotovila, da številna vprašanja priprave izgradnje in same izgradnje, v sklop katerih sodi tudi preveritev smotrnosti posodobitve blokov 4 in 5, niso bila ustrezno  obravnavana. 


Vlada je s pobudo poslancev seznanila Ministrstvo za gospodarstvo in podjetje HSE. Nadzorni svet družbe HSE, d. o. o., je sprejel sklep, da se preverijo podatki o zalogah in kvaliteti premoga za blok TEŠ 6,  ter da se opravi temeljita revizija priprave in vodenja gradnje bloka 6, v sklopu katere naj se preverijo tudi možne variantne rešitve prenove obstoječih blokov 4 in 5 s posegi, ki jih poslanca omenjata, ter tudi možnost eventualne izgradnje bloka manjše moči (cca 350 MW). 

 

Vlada ni pristojna in se ne more spuščati v obravnavanje strokovnih vprašanj, ki sodijo med naloge podjetij, ki se ukvarjajo z investicijami v energetiko.


© 2012 - 2021 Portal Energetika